Vil du prestere bedre på jobb? Beveg deg mer!

I koronaperioden har mange jobbet hjemmefra og flere vil fortsette med hjemmekontor også etter at samfunnet har åpnet opp som normalt. Det kan være både positivt og negativt. 

Fra det helsemessige perspektivet vil det å jobbe på hjemmekontor bidra til at mange enklere får inn fysisk aktivitet i løpet av hverdagen, mens for andre vil det være helt motsatt. Det påvirker også effektiviteten på jobb. Forskeren Kenta Wakaizumi ved Keio University i Tokyo sier at forskning viser at vi bør unngå å sitte rolig lenge hvis vi skal opprettholde yteevnen. I en studie med nesten 15,000 deltakere har forskeren sett på resultatene fra deltakerne som ble spurt om hverdagen etter at de ble sendt på hjemmekontor grunnet koronapandemien.

Når de vurderer sin egen arbeidsinnsats, forteller 15 prosent at de yter dårligere enn før. Bare 4 prosent sier at endringene som følge av pandemien gjør dem mer effektive. Det er spesielt de som bor alene, som sitter rolig lenger enn da de arbeidet på kontoret.  Ekstra ille er det om du er overvektig, introvert og kanskje til og med plages av kroniske smerter.

Ifølge Kenta Wakaizumi vil et viktig tiltak være å planlegge kortere pauser i løpet av arbeidsdagen, gjerne bare ett eller to minutter hver halvtime.

Wakaizumi viser til amerikansk forskning som har funnet ut at mange planlagte, korte pauser reduserer sittetiden mer enn færre og lengre pauser. Det er godt dokumentert at regelmessig bevegelse gjør godt for kroppen, både fysisk og mentalt.

I tillegg til å redusere risikoen for vondter i kroppen og dårligere arbeidskapasitet, vil fysisk aktivitet også kunne blant annet skjerpe konsentrasjonen og gi økt kreativitet i arbeidsoppgavene dine. Derfor er det lurt å prioritere små, regelmessige avbrekk i løpet av arbeidsdagen der du sitter mye på rumpa!

 

 

Kommentarer

kommentarer