Treningssenterrapporten 2021: færre trener på senter, flere har plager

7.desember presenterte Virke Trening sin «Treningssenterrapport 2021». Tallene viser at det var et tøft år for treningssentrene.

Ifølge rapporten har treningssentrene tapt 900 millioner kroner i 2020. Koronaperioden som har ført til perioder med nedstenging og andre smittevernstiltak forklarer nedgangen, står det i en pressemelding fra Virke.

Mange sentre har tatt kraftige grep for å overleve i en krevende tid og de økonomiske krisepakkene har vært redningen i et utfordrende pandemiår.

Virkes analyser viser at bransjen omsatte for 4,8 milliarder kroner i 2020, ned fra en samlet omsetning på over 5,7 milliarder kroner i 2019.

Til tross for begrenset tilbud på mange treningssentre er nordmenn fortsatt aktive, men færre trener på et treningssenter. I en befolkningsundersøkelse kommer det frem at 14 prosent færre trener på senter i 2021, sammenlignet med 2019. Størst er frafallet i Oslo, der andelen har falt med 35 prosent siden målingen for to år siden.

Det er også større endringer i bruk av treningssenter som treningsarena blant ulike aldersgrupper.

Særlig yngre mellom 19-29 år trener mindre på senter. Andelen har gått fra 47 prosent i 2019 til 36 prosent i 2021, viser befolkningsundersøkelsen fra Opinion.

–  Vi vet at sentrene har en viktig rolle både for folks fysiske helse og det sosiale, Treningssentrene følger smitteverntiltakene og er klare for å ta imot folk som vil trene, sier Mee Eline Eriksson, bransjeleder for trening i Virke.

Blant de som trener oppgir nærmere 60 prosent at de trener for å begrense eksisterende helseplager. Det er en økning på over ti prosent på to år.

– Mye kan tyde på at hjemmekontor, mindre hverdagsaktivitet og stengte treningssentre har gitt helseplager for mange, sier Eriksson.

Noen funn fra rapporten:
– Bransjen omsatte i 2020 for 4,8 milliarder kroner, ned fra en samlet omsetning på over 5,7 milliarder kroner i 2019. Det tilsvarer et omsetningsfall på 16 prosent.

– Mange opplever en rekke positive effekter av mosjon og trening. Hele 71 prosent av de som trener eller mosjonerer, opplever at de blir i bedre humør av det. Over 50 prosent opplever dessuten bedre søvn som følge av fysisk aktivitet. Flere nevner også bedre stressmestring (38 prosent), at de blir mindre syke (36 prosent) og bedre konsentrasjonsevne (34 prosent) som positive effekter av trening/mosjon.

Kommentarer

kommentarer