Trening i varmen

I løpet av sommeren har vi hatt noen varme og fine sommerdager! For noen er det nesten form varmt, og for oss som trener kan det bli noen skikkelig svette økter å komme seg gjennom. De som hovedsakelig trener kondisjonstrening merker nok varmen i enda større grad.

For at kroppens kjernetemperatur ikke skal overstige farlige høye temperaturer så har kroppen evnen til å svette. Det er på denne måten kroppen kvitter seg med varme på under trening, og som regulerer kroppstemperaturen. Det er spesielt når omgivelsene er varmere enn kroppen at varme tapes gjennom svette. Hvor god effekt denne svettingen har avhenger faktisk av luftfuktigheten. I tørre omgivelser har svetting god effekt, mens i fuktig klima har den avkjølende effekten begrenset effekt. Når det er både varmt og fuktig kan det derfor være lurt å unngå å trene med høy intensitet. En liten person har en fordel i forhold til store fordi tyngre personer produserer mer varme og derfor også har vanskeligere for å kvitte seg med nok varme til at det har en like avkjølende effekt.

Det er noen tilstander som kan oppstå i forbindelse med trening i varmen.

Heteslag har mange antakeligvis hørt om. Det er når kjernetemperaturen overstiger 40,5 grader og atleten får symptomer som svimmelhet, følelse av svakhet, kvalme, hodepine, forvirring og irrasjonell atferd som for eksempel sløvhet eller aggressivitet. Denne tilstanden krever umiddelbar nedkjøling, og atleten bør sitte i isvann i 5-10 minutter for å senke kroppstemperaturen så raskt som mulig.

Kollaps kan sees hos atleter som driver med utholdenhetstrening, og som plutselig får tegn på lavt blodtrykk når de er ferdige. Det er ikke årsaket av for høy kroppstemperatur eller dehydrering. Blodtrykket synker fordi kroppen ikke klarer å tilpasse seg overgangen fra aktivitet til hvile.

Krampe er noe mange forbinder med varme, saltmangel eller trening. Årsaken er forandringer på ryggmargsnivå som påvirker refleksaktiviteten ved utmattelse hos noen utsatte individer. Det kan hjelpe å strekke ut muskelen som kramper eller legge på is.

Når det er varmt er det mange som drikker ekstra mye.

Det er faktisk noen som drikker så mye at de kan påvirke elektrolyttbalansen på en slik måte at de får for lite salt (natrium) i blodet og får en tilstand som heter hyponatremi. Symptomene på dette er endret bevissthet uten for høy kroppstemperatur hos personer som har trent i flere timer. Kroppen kan bli hoven, og det kan komme oppkast av klar væske. Behandlingen for dette er væskerestriksjon, vanndrivende legemidler og intravenøs tilførsel av saltvann.

Kilde: Brukner, P., Bahr, R., Blair, S., Cook, J., Crossley, K., McConnell, J., McCrory, P., Noakes, T., Khan, K. Brukner & Khan´s Clinical Sports Medicine. 4.utg. McGraw-Hill Education, Australia. 2013.

 

Kommentarer

kommentarer