To typer sult

I dag har vi til enhver tid tilgang på all slags type mat, og det er ingen hemmelighet at vi stadig blir større og større. Og det er ikke fordi vi spiser mer fordi vi føler oss mer sultne enn tidligere, da folk i gjennomsnitt hadde en lavere kroppsvekt enn i dag.

Å spise for sult
Når vi spiser for et behov for energi og for å holde kroppens systemer i balanse så spiser vi ut i fra det vi kaller for fysiologisk sult. Kroppen har et system for å regulere energiinntaket ut i fra våre behov, og sender signaler i form av følelser av sult og metthet gjennom blant annet hormonelle signaler. Mennesker klarer derfor å holde en relativt stabil kroppsvekt over lange perioder uten å regne på energiinntak eller energiforbruk.

Å spise for nytelse
Det er ikke sjeldent at vi ikke spiser på grunn av fysiologisk sult. Vi kan spise på grunn av stress, er trøtthet, søvnbrist, innlært adferd, fordi vi blir tilbudt noe godt eller på grunn av at klokken viser et spesifikt tidspunkt. Denne typen sult kalles «hedonic hunger», og du kan oppleve en slik sult selv om du allerede har spist den energien du trenger. Dette systemet kan overkjøre vårt system for fysiologisk sult, og kroppens evne til å holde seg i balanse. Her har metthets- og sulthormonene våre liten påvirkning. Det er ofte mat som gir en høy grad av belønning som frister mest, som for eksempel kaker, godteri, potetgull og annen søt, fet og salt og smakfull mat.

Kommentarer

kommentarer