Styrk ditt psykiske immunforsvar

De aller fleste av oss benytter ulike apper hver eneste dag og det finnes mange forskjellige verktøy innen app-verdenen. En app kan blant annet fungere som et digitalt selvhjelpsverktøy hvor man blir bedre rustet til å takle utfordringer, stress og uro. 

Fordeler med apper er at de er tilgjengelig når som helst, og hvor som helst. Samtidig er det ingen som trenger å vite at man bruker de ulike appene, hvis man synes dette er ubehagelig og/eller man kvier seg for å oppsøke hjelp.

Helsedirektoratet har de siste årene presentert flere digitale verktøy som er tilgjengelig i verktøykatalogen på helsenorge.no. Deres langsiktige mål er å bygge opp et variert «app-bibliotek», hvor man skal finne apper eller andre typer verktøy som dekker ulike behov. Appene er gjennom en streng vurdering av sikkerhets- og personvernhensyn, og en vurdering av kvalitet, innhold og brukervennlighet. Hensikten er at publikum og helsepersonell skal være trygge på at katalogen kun inneholder apper som er trygge og egnet for formålet.

I 2021 ble det blant annet lansert flere apper med fokus på psykiske plager. Tre av dem er Stressmesting, Tankevirus og Co-mestring. 

Stressmestring-appen er rettet mot dem som opplever økt stress og uro – for eksempel i forbindelse med pandemisituasjonen. I programmet vil brukeren lære om milde til moderate psykiske reaksjoner, og få kunnskap og verktøy til å mestre dette. Programmet er delt opp i 8 moduler med ulike tema.

Selvhjelpsprogrammet Tankevirus inviterer brukeren til å se på hverdagen sin på en ny måte i en periode på tre uker. Gjennom en videobasert introduksjon lærer man om psykologisk immunforsvar, tankevirus og psykologiske vitaminer. Du får tilgang til din egen kalender med daglige øvelser, tips og eksperimenter som skal gjøre det lettere å ta dette i bruk i eget liv. Med et engasjerende tre ukers-opplegg lærer du deg å avsløre «tankevirus» i hverdagen din, og hvordan du finner fram til psykologiske «vitaminer».

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for personer som opplever økt stress og uro i forbindelse med korona-pandemien. I selvhjelpsprogrammet lærer du om milde til moderate psykiske reaksjoner på korona og du vil få kunnskap og verktøy for å mestre dette. Hver 4. dag vil du få tilgang til en ny modul der du kan lese tekst og gjøre øvelser som kan være nyttige for å håndtere din hverdag.

 

Kommentarer

kommentarer