Spis hele egget

spis hele egget

Er du en av de som kaster plommen og spiser bare eggehviten? Finn ut hvorfor du bør inkludere plommen.

Egg = vitaminbombe

Egg er en utmerket proteinkilde og proteinet er av meget høy kvalitet grunnet egg sin høye biologiske verdi. Biologisk verdi er et mål på hvor effektivt kroppen kan utnytte en proteinkilde. Den baserer seg på aminosyreprofilen til de forskjellige kildene og egg skårer svært på høyt med en biologisk verdi på 100.

Selvom det er mer protein i eggehviten enn i plommen, så har du alle godsakene i plommen. Du finner blant annet følgende ting i eggeplommen.

Vitamin A

Vitamin A er blant annet viktig for synet vårt. Ved langvarig mangeltilstand kan øyets slimhinne bli skadet og iverstefall føre til blindhet. Utover det er vitamin A viktig for hud, slimhinner, vekst og bendannelse. Gode kilder til vitamin A i tillegg til eggeplommer er lever, søtpotet, gulrøtter og broccoli.

Vitamin D

Vitamin D er noe vi i Norge ofte har mangel på, spesielt personer med innvandrerbakgrunn. Den beste måten å tilføre kroppen vitamin D på er ved å eksponeres for sollys. Andre kilder til vitamin D er fet fisk og fiskelever. Ellers er det en del produkter i Norge som berikes med vitamin D. Selv om vitamin D blir kategorisert med de fettløselige vitaminene, så er det å betrakte som et prohormon, fordi det omdannes til et hormon i kroppen som kalles 1,25- dyhydroksyvitamin D. Vitamin D spiller en viktig rolle for konsentrasjon av kalsium og fosfat i plasma. Denne funksjonen foregår primært i tarmen hvor vitamin D stimulerer til oppsugning av kalsium.

Vitamin E

Vitamin E er et fettløselig vitamin som ble oppdaget i 1923. Betegnelsen vitamin E brukes som en fellesbetegnelse for de to stoffene tokoferoler og tokotrienoler som er de to viktigste formene for vitamin E vi har. Måten det ble oppdaget på var at rotter som fikk harsknet smult som fettkilde etter hvert mistet sin evne til å forplante seg. Når de da senere ble gitt vegetabilske oljer, så ble forplantningsevnen normalisert. Vi finner rikelige mengder med Vitamin E i planteriket og da spesielt i oljer fra hvetekim, solsikke og raps. Vi finner også rikelige mengder med vitamin E i egg, nøtter og kornprodukter. Vitamin E sin viktigste funksjon er dens egenskap til å fungere som en antioksidant. Antioksidanters hovedoppgave går ut på å uskadeliggjøre frie radikaler. Frie radikaler er biprodukter som dannes når cellene i kroppen vår jobber. Disse kan skade celleveggene eller substanser inne i cellen. 

Vitamin K

Vitamin K er fettløselig vitamin som har fått bokstaven K fordi den er delaktig i koaguleringen av blod (blodstørking). Gode kilder til vitamin K er grønne planter som for eksempel spinat, salat og broccoli. Denne typen vitamin K kalles for Fyllokinon eller K1 vitamin. En annen type K vitamin er Menakinon, også kalt K2 vitamin. Denne typen K vitamin produseres av bakterier i tarmene våres. Mangeltilstander av vitamin K gir økt blødningstendens og man kan utvikle denne mangeltilstanden hvis man får i seg for mye vitamin A og E.

Egg og kolesterol

En myte som oppstod i forrige århundre mente at eggeplommen var skadelig fordi det var ugunstig for kolesterolet vårt. En rekke studier har i ettertid avkreftet dette og det finnes også studier som peker på at hele egg kan bidra til å øke det gunstige kolesterolet (HDL).

Avslutningsvis er det verdt å ta med følgende sitat: “When life gives you eggs, you eat the damn yolks.”- Mark Shields

 

 

Kommentarer

kommentarer