Prester bedre med testosteron booster

testosteron booster

Finn ut hvordan du kan prestere bedre ved inntak av testosteron boostere.

Hva er testosteron booster?

Testosteron booster har som hensikt å opprettholde høye verdier av det mannlige kjønnshormonet testosteron på en naturlig måte. Med alderen vil det forekomme en synkning i testosteronverdier, dette kan påvirke sexlyst, muskelmasse og kroppsammensetning.

Den aktive komponenten i mange testosteron boostere er Fenugreek også kjent som Trigonella foenum-graecum.

Fenugreek er en urt som man finner mye av i middelhavet. Frøene og bladene brukes i mange land som krydder til matlaging, men det har også vært benyttet i mange land til å behandle en rekke helseproblemer. Fenugreek inneholder en rekke fytokjemikalier blant annet høye verdier av saponier som har vist seg å kunne senke kolesterol samt styrke immunforsvaret vårt.

De siste årene har det vært forsket mye på Fenugreek for å se om det kan ha en prestasjonsfremmende effekt og det har blant annet vist seg å kunne øke testosteron og ytelse på trening samt gi en endring i kroppssammensetning.

Kvaliteten på fenugreek ekstraktet er av meget viktig betydning for at urten skal gi god effekt og man ønsker da spesielt å se på inneholdet av fenuside som er en kombinasjon av en rekke forskjellige sapoiner. Se derfor etter produkter som inneholder standardiserte Fenugreek ekstrakter som er konsentrert til 50% fenuside. Testofen™ er et eksempel på et slikt ekstrakt som er kvalitetssikret i en skånsom ekstraktprosess for innhold av aktive virkestoffer.

Fenugreek og kroppsammensetning

I en studie utført av Poole med flere ønsket de å se på om Fenugreek kunne ha en effekt på kroppsammensetning, prestasjon og hormoner. 49 trente deltakere deltok i studien. Deltakerne ble delt inn i 2 grupper hvor den ene gruppen inntok fenugreek, mens den andre gruppen inntok placebo. Deltakerne ble bedt om å trene fire dager i uken med en overkropp og underkropps splitt hvor hver muskel ble trent to ganger i uken. Studien varte i 8 uker og det ble utført en oppfølging ved startpunkt, 2 uker, 4 uker, 6 uker og 8 uker. Resultatet viste at det var ingen signifikant endring vedrørende vekt hos de to gruppene. Det ble derimot vist en signifikant økning i fettfrimasse hos deltakerne som inntok fenugreek samt en reduksjon i fettprosent ved uke 4 og uke 8 sammenlignet med placebogruppen.

Konklusjonen i studien var at deltakerne som inntok fenugreek hadde bedre kroppsammensetning samt økt styrke i både overkropp og underkropp sammenlignet med gruppen som inntok placebo etter 8 uker. 

Fenugreek og libido

Steels med flere ønsket å se om fenugreek kunne ha en effekt på libido hos menn.

Studien ble utført som en dobbelt blind randomisert placebokontrollert studie og det var totalt 60 menn som deltok i studien. Fenugreek viste seg å ha en positiv effekt på libido hos menn ved å øke lysten samt at deltakerne rapporterte om bedre orgasmer. Deltakerne i fenugreek gruppen rapporterte også om økt muskelstyrke, økt energinivå og en følelse av velvære, men det hadde derimot ingen effekt på humør eller søvnkvalitet.

Fenugreek og hormoner

Poole med flere utførte også en annen studie hvor de ønsket å se på hvordan Fenugreek kunne påvirke hormonene våres. Deltakerne som deltok i studien var unge trente menn som inntok 500 mg med fenugreek daglig i forbindelse med styrketrening. Det ble i gruppen som inntok fenugreek sett en økning av fritt testosteron på 12,25 % og en økning av total testosteron på 6,57 % sammenlignet med placebogruppen. Dette skyldtes hovedsakelig fenugreek sin egenskap til å kunne redusere aromatiseringen av testosteron til østrogen.

Sapoinene man finner i fenugreek har vist seg å kunne binde seg til SHBG (sex hormone binding globuline) noe som forhindrer at det naturlige testosteronet bindes opp. Dette bidrar til at det naturlige testosteronet kan frigjøres i mye større grad og flere testosteron signalmolekyler blir tilgjengelig for å skru på reseptorene som responderer på testosteronets effekt.

Fenugreek og kreatin

Kreatin har bevist gang på gang at det er effektivt når det kommer til å bygge muskler og øke i styrke. Det har lenge vært kjent at tilførsel av raske karbohydrater med kreatin kan bidra til å øke absorbsjonen, men ikke alle er like glad i å innta mye enkle karbohydrater for å få denne effekten.

Forskere ved Human Performance Lab ved Texas fant ut at kreatin kombinert med Fenugreek var like effektivt som kreatin kombinert med enkle karbohydrater for å øke i styrke og muskelmasse. Det ble derimot kun observert en økning i styrke og fettfrimasse i gruppen som inntok fenugreek med kreatin sammenlignet med karbohydratgruppen etter 4 uker. Etter 8 uker derimot hadde begge gruppene tilnærmet samme resultat, men dette er gode nyheter for folk som følger et karbohydratredusert kosthold og ikke ønsker å gå glipp av den økte effekten som karbohydrater gir kombinert med kreatin.

Mye tyder på at fenugreek er et tilskudd det er verdt å teste ut og det mest spennende ved fenugreek er at stoffet viser seg å kunne ha flere fordeler for folk som trener og er ute etter å prestere bedre på trening og få bedre resultater. 

Ved å trykke på denne linken kan du kjøpe kosttilskuddet Testo-booster.

Kilder:

  1. Poole C et al. «The effects of a commercially available botanical supplement on strength, body composition, power output, and hormonal profiles in resistance-trained males». J IntSocSports Nutr. 2010;27;7:34  
  2. Steels E et al. ”Physiological Aspects of Male Libido Enhancedby Standardized Trigonella foenum‐graecum Extract and Mineral Formulation» Phytother res 2011;25:1294-1300.
  3. Shim SH et al. «Rat growth-hormone release stimulators from fenugreek seeds» Chembiodivers. 2008;5:9:1753-61    
  4. Urmila A et.al, 2010. “Effect of Furostanol Glycosides from Trigonella foenum –graecum on the reproductive system of Male Albino Rats”. Phytotherapy Research, 24, 1482–1488.
  5. Taylor L et al. “Effects of Combined Creatine Plus Fenugreek Extract Vs. Creatine Plus Carbohydrate Supplementation on Resistance Training Adaptations”. Journal of Sports Science and Medicine.2011. 10, 254-260.
  6. Wankhede et al.2006 “Effect of Testofen on safety, anabolic activity and factors affecting exercise physiology.”  To be published.
  7. Wilborn C et al. “Effects of a Purported Aromatase and 5 Reductase on Hormone Profiles in college-Age Men”. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2010. 20, 457-465.

 

Kommentarer

kommentarer