Kondisjon og styrketrening på samme økt?

Mange av oss som trener på treningssenter liker å trene både kondisjonstrening og styrketrening. Det er gøy med variasjon, og ikke minst er det viktig for helsen. Tidligere ble det ofte sagt at kondisjonstrening hemmet resultatene av styrketreningen, men når studier blir utført på mennesker så er det sannsynligvis ingen stor effekt, og spesielt hvis styrketreningen blir utført først i treningen.

I studier der styrketrening ble sammenlignet med styrketrening i kombinasjon med sykling var styrkeøkningen likeverdig i begge gruppene, mens den kombinerte treningen faktisk viste større økning i muskelmasse. Dette kan skyldes at det skjer en økt innlagring av glykogen i musklene i forbindelse med kondisjonstrening, men en faktisk økning i muskelvolum fra kombinert trening skal fortsatt ikke utelukkes.

De fleste studier som er utført for å se på effekten av kombinert trening sammenlignet med styrketrening har benyttet sykling som kondisjonsform.

Eldre studier har vist negativ effekt av kombinasjonen styrketrening og kondisjonstrening, men da var det ikke brukt sykkel som kondisjonsform, og disse studiene er heller ikke like godt kontrollerte. Dessuten kan det hende at effekten var årsaket av at det rett og slett ble for mye trening og for lite tid til restitusjon fordi kondisjonstrening ble lagt til et styrketreningsprogram. Men, man kan fortsatt tenke seg at hvis du vil ha optimale resultater så er kanskje sykling i kombinasjon med styrketrening et godt alternativ.

Ser vi på det motsatte, hvordan styrketrening påvirker resultatene av kondisjonstrening, så ser det ut som at det er enda mindre belegg for at det skal være negativt. Det finnes til og med studier som tilsier at det kan være fordelaktig å trene tung styrketrening hos allerede veltrente kondisjonsidrettsutøvere for å forbedre prestasjonen ytterligere. Dette kan forklares ved at det blir utviklet flere muskelfibre av den typen som er bra på å skape kraft og forbedre bevegelsesøkonomien, noe som vil si at energiforbruket blir lavere ved en gitt hastighet. Det er viktig at den tunge styrketreningen ikke går ut over atletens opplevelse av energi og utmattelse, slik at kvaliteten i kondisjonstreningen reduseres.

Da kommer vi litt inn på at du må trene på det du vil bli bra på. Trener du for å bli sterkere eller større bør du legge styrketreningen først i økten. Er det først og fremst kondisjonstrening du vil bli bedre på trener du det først.

Kilde:
Jacob Gudiol og Nicklas Neuman, «Forma kroppen och maximera din prestation 2», 2014, NGruppen förlag.

Kommentarer

kommentarer