Jobber du mot eller med deg selv?

ine

 

Tenker du over de valgene du tar?

Og vil valgene føre deg nærmere de mål du har satt deg? Har du satt deg et mål må du finne ut av hvordan veien mot målet skal være. Denne veien avhenger av hvem du er. Det finnes dessverre ikke noen perfekt oppskrift. Selv om det finnes mange programmer og metoder der ute som er suverene for folk flest, spesielt hvis man klarer å modifisere dem slik at de vil gjøre nytten for nettopp deg. Det nytter for eksempel ikke å alltid å slakke på reglene om kake- og godterispising hvis målet er vektnedgang. Det motsatte, å holde seg helt unna den slags, er kanskje heller ikke  riktig; hvis man vet at man sprekker og gir opp etter 3 uker. Når det gjelder trening tenker man ofte at ”jo mer jo bedre”, og at det går fortere å nå målet med mer trening. Men hva når kvaliteten ryker for kvantiteten. Spørsmålet du må stille deg er dette; jobber du mot eller med deg selv for å oppnå det du vil?

Tre måneneder med skade

Selv har jeg har fått god tid til å tenke over akkurat dette nå, da jeg har vært skadet i snart 3 måneder, og kommer til å gå glipp av mye av det jeg har trent mot et helt år, det vil først og fremst si konkurranser. Kanskje nettopp fordi jeg har gjort noen valg som har jobbet mot det jeg ønsket å oppnå og ført til skade. Jeg har kort sagt satt kvantitet over kvalitet, vært overambisiøs, og må nå ”bide mig selv i røven”, som de sier her i Danmark!

Har du noen gang vært i en lignende situasjon?

Kommentarer

kommentarer