Derfor bør du steke i kokosolje

kokos

Redd for å steke i kokosolje fordi det inneholder mye mettet fett? Da bør du lese videre for å finne ut hvorfor du ikke har noe å frykte.

Hva er kokosolje?

Kokosolje kan hovedsakelig produseres på to måter. Raffinert kokosolje fremstilles ved at kokoskjernen eller kokoskjøttet som det også kalles, soltørkes og etter pressing behandles ved høye temperaturer og diverse stoffer og kjemikalier som skal bidra til å fjerne smak, farge og lukt. Denne prosessen er ugunstig da mange av kokosolje sine gunstige egenskaper går tapt ved denne prosessen fordi fettsyrene skades.

Den uraffinerte prosessen går ut på og skånsomt tørke kokosmassen ved 45-50 grader i ca 2 timer. Oljen blir så presset og filtrert før den tappes på glass. Man kjennetegner gjerne kvaliteten på en god kokosolje ved at den har en hvit, mild og fersk kokosduft og smak.

Kokosolje består av ca 90 % mettet fett og dette har bidratt til at kokosolje har fått et dårlig rykte, men en stor andel av dette er MCT.

MCT

MCT er forkortelsen for medium chained triglyserides eller mellomkjedede fettsyrer som det heter på norsk.

Dette referer til fettsyrenes kjedelengde som fastsettes etter hvor mange karbonatomer det er tilstede i en fettsyre. De mettede fettsyrene har som regel 4-20 karbonatomer.

MCT som regel 6-12 karbonatomer og laurinsyre som det rikelig av i kokosolje har 12 karbonatomer. Fettet i kokosoljen blir derfor definert som mellomkjedede fettsyrer.

MCT har mange fordeler. En av disse er at det raskere brytes ned til mellomkjedede fettsyrer i magesekken. Langkjedede fettsyrer derimot brytes langsomt ned i magesekken og blir deretter sammen med kolesterol inkupert i kylomikroner og fraktet over i blodbanen via lymfesystemet.

Ferden videre herifra går enten til muskler og hjernen hvor de kan brukes som energi, eller så vil det gå til fettvevet hvor det vil bli lagret som fett.

Mellomkjedede fettsyrer går på sin side går direkte fra portåren og direkte til leveren hvor det kan forbrennes som energi.

Dårlig rykte

Kokosolje har lenge hatt et dårlig rykte om mye av det skyldes tidligere forskning som viste ugunstig effekt på hjerte og helsen vår ved inntak av mye mettet fett.

En studie kalt ”the seven countries study” utført av Ancel Keys skal ha en del av skylden for dette. Studien som er fra 1958 så på assosiasjon mellom hjerte og karsykdom og kosthold fra syv forskjellige land. Studien viste at land som hadde et høyt inntak av fett hadde høyere forekomst av hjerte og karsykdommer. Problemet med denne studien var at de var veldig selektive med hvilke data de brukte og valgte bevist og ikke ta med land hvor man så en høy forekomst av hjertesykdommer ved lavt fettinntak. De inkluderte heller ikke de landene som viste lav forekomst av hjerte og karsykdom ved høyt fett inntak.

Mye av kostholdsrådene i mange land har sin bakgrunn fra denne studien, mens nyere studier derimot viser at det er ingen assosiasjon mellom fettinntak og forekomst av hjerte og karsykdom.

En metanalyse gjennomført av Patty W Siri Tarino med flere ble det gjennomgått 21 studier som så på sammenhengen mellom mettet fett og hjerte og karsykdommer. Det var totalt 347 747 deltakere totalt i disse studiene. Av disse var det 11 006 som utviklet hjerte og karsykdom, noe som tilsvarer 3,16 % av deltakerne.

Stek med kokosolje

90 % av fettsyrene i kokosolje er som sagt mettet fett. Dette gjør at kokosolje tåler veldig høy varme. Kokosolje er også som nevnt rik på laurinsyre som blant annet kan bidra til å forbedre kolesterolet og virker bakterie og virusdrepende i kroppen.

Pass på at du velger en organisk og ubehandlet kokosolje, slik som denne.

Kilder

1. Liau, K. et al. “An Open-Label Pilot Study to Assess the Efficacy and Safety of Virgin Coconut Oil in Reducing Visceral Adiposity”. ISRN Pharmacology 2011; 949686.

2. Tarino PWS et al. “Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease”. Am J Clin Nutr 2010;91:3:535-546.

3. Kabara JJ et al. “Fatty Acids and Derivatives as Antimicrobial Agents”. Antimicrob Agents Chemother. 1972;2:1:23–28.

4. Assunção ML et al. ” Effects of dietary coconut oil on the biochemical and anthropometric profiles of women presenting abdominal obesity”. Lipids. 2009;44:7:593-601.

5. Lindeberg S et al. Apparent absence of stroke and ischaemic heart disease in a traditional Melanesian island: a clinical study in Kitava. J Intern Med 1993 233:3:269-75.

6. Keys A et al. ” Epidemiological studies related to coronary heart disease: characteristics of men aged 40-59 in seven countries”. Acta Med Scand Suppl. 1966;460:1-392.

Kommentarer

kommentarer