Hva er pre- workout produkter?

core intensity

Pre workout produkter har med årene blitt svært populært blant mange. Finn ut hva det er og hva slags fordeler det kan være med å bruke slike produkter.

Hva er Pre workout produkter?

Pre workout produkter er som navnet tilsier produkter som er utviklet for å inntas før trening for å øke prestasjonsevnen. Ofte inneholder de en kombinasjon av stimulerende substanser og aminosyrer som kan bidra til økt fokus, prestasjon og styrke på trening.

Hva bør jeg se etter når jeg velger Pre workout produkter?

Ofte finner man flere ingredienser i Pre workout produkter, men det finnes et par ingredienser du bør sørge for at ditt pre workout produkt inneholder.

Koffein

Koffein er det sentralstimulerende stoffer vi finner i blant annet i kaffe, te, cola og kakaobønner.

Koffein har i flere år vist seg å kunne være effektivt å innta før trening da det kan bidra med økt energinivå og fokus på trening.

Kreatin

ATP (Adenosin trifosfat) er et molekyl som er svært viktig for alle levende organismer da det brukes til å motta og overføre energi. Energien blir frigjort når ATP brytes ned til ADP (adenosindifosfat).

Ved trening når det forekommer et økt energibehov så resyntiseres ATP fra ADP. Dette skjer ved at fosforkreatin forbrukes gjennom en reaksjon med ensymet kreatinkinase. Tilførsel av kreatin øker mengden fosforkreatin i muskulaturen og kan dermed bidra til at musklene kan resyntisere mer ATP fra ADP og dermed imøtekomme det økte energibehovet. Les artikkel om kreatin her.

BCAA

De forgrenede aminosyrene (les artikkel om BCAA her) leucine, isoleucine og valine er de mest oppbyggende aminosyrene som vi har og av disse tre så er leucine den viktigste for å stimulere proteinsyntesen.

BCAA har blant annet vist seg å kunne øke utholdenheten når man trener og samtidig bidra til redusert muskelstølhet etter trening.  Det har også vist seg å kunne ha anti-katabole egenskaper og kan derfor være gunstig å innta før trening.

Beta-alanin

Beta- alanin (les artikkel om beta- alanin her) er en ikke essensiell aminosyre som forekommer naturlig og som kroppen selv kan produsere. Beta-alanin sitt viktigste formål er å danne karnosin i skjelettmuskulatur.Hvis melkesyren får fortsette å øke i muskulaturen, så vil dette føre til at PH- en synker og dette kan etterhvert føre til utmattelse. Karnosin fungerer som en buffer i muskulaturen og forhindrer derfor oppbygning av melkesyre ved trening med høy intensitet.

Citrulline malate

Citrulline malate (les artikkel om citrulline malate her) er sammensatt av stoffene citrulline som er en aminosyre og malate som er et derivat fra epler. Citrulline malate har blant annet vist seg å kunne effektivt  øke nitrogenoksid nivåene i kroppen.

Nitrogenoksid har mange viktige funksjoner i kroppen og spesielt i skjelettmuskulatur. Det regulerer blant annet glukoseopptak, fettforbrenning og blodgjennomstrømming. Økte verdier av nitrogenoksid kan derfor ha gunstig effekt på disse funksjonene og citrulline malate har som sagt vist seg å kunne øke nitrogenoksid nivåene i kroppen.

Vi har gjort det enkelt for deg. Core Intensity inneholder alle de nevnte ingrediensene over, og vil gi deg det du trenger for å prestere som best.

Kilder

  1. Shimomura,Y et al. Exercise Promotes BCAA Catabolism: Effects of BCAA Supplementation on Skeletal Muscle during Exercise.2004 Journal of nutrition.
  2. Shimomura, Y et al.”Branched-Chain amino acid Supplementation Before Squat Exercise and Delayed-Onset Muscle Soreness”. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2010;20:3:236-244
  3. C. Earnest et al.” The effect of creatine monohydrate ingestion on anaerobic power indices, muscular strength and body composition” Acta physiologica 1995;153:2:207-209.
  4. R.Kreider et al. «Effects of creatine supplementation on body composition, strength and sprint performance” Medicine and Science in Sports and Exercise 1998;30:1:73-82.
  5. Hobson RM et al. “Effects of β-alanine supplementation on exercise performance: a meta-analysis”. Amino Acids 2012;43:1:25–37.
  6. Pérez-Guisado J et al. ”Citrulline malate enhances athletic anaerobic performance and relieves muscle soreness” J Strength Cond Res. 2010;24:5:1215-22
  7. Bendahan D et al. “Citrulline/malate promotes aerobic energy production in human exercising muscle” Br J Sports Med. 2002;36:4:282-9.

Kommentarer

kommentarer