Helsedirektoratet: Nordmenn bør spise mer frukt og grønt, fisk og grove kornprodukter

Fruit salad in heart shaped bowl - healthy eating

Stadig mer grønt i kosten, men fortsatt for mye mettet fett – slik er utviklingen i det norske kostholdet.

Nylig la Helsedirektoratet frem sin årlige statusrapport om Utvikling i norsk kosthold.

Mer frukt og grønt, men…

Her kommer det blant annet frem at nordmenns frukt- og grøntinntak har økt med omkring 20 prosent. I 2014 kjøpte vi 6 prosent mer grønnsaker enn året før.

Likevel er ikke gjennomsnittsnordmannen helt i mål når det gjelder anbefalingen «5 om dagen» og vi bør spise enda mer frukt og grønt ifølge Helsemyndighetene.

– Jevnt over forteller årets rapport om positive trender, sier divisjonsdirektør for folkehelse, Linda Granlund.
– Tallene for forbruk av grønnsaker er de høyeste vi noen gang har sett, så det er bra!

For mye kjøtt og for lite fisk

Når det gjelder mettet fett i kosten gikk dette inntaket gradvis nedover fra 1970 til 1990, men økte igjen, og er nå vesentlig høyere enn det Helsedirektoratet anbefaler.

– Dessverre spiser nordmenn en god del mer mettet fett enn anbefalt. Vi ønsker å se en enda større dreining mot de magrere meieri- og kjøttproduktene. Det er god dokumentasjon for at man kan redusere risikoen for hjertesykdom ved å bytte ut en del av det mettede fettet med flerumettet fett, forklarer divisjonsdirektøren.

Tall viser at gjennomsnittsnordmannen spiser omtrent dobbelt så mye kjøtt som fisk. Forbruket av kjøtt har økt mye over lang tid, men det gikk noe ned i 2014. Forbruket har gått ned både for rødt og hvitt kjøtt det siste året.

– Vi ønsker at folk skal spise fisk til middag like ofte som de spiser kjøtt, sier Granlund.

Sosiale ulikheter

Man ser at det er forskjeller i spisemønstre avhengig av utdanningslengde. Den delen av befolkningen med lengst utdanning spiser mer grønnsaker, frukt og bær, og oftere fisk enn den delen av befolkningen med kortere utdanning.

– Det er for store sosiale ulikheter i levevaner, og det gjelder også kostholdet vårt.  En av våre store oppgaver er å redusere disse forskjellene. For oss i Helsedirektoratet betyr dette blant annet at vi jobber stadig mer bevisst med målrettete tiltak mot ulike grupper både i helsevesenet, i skole og barnehager og mot befolkningen generelt, og vi samarbeider stadig mer med matbransjen om tiltak for folkehelsen, sier Granlund.

Kommentarer

kommentarer