Fysisk aktivitet forbedrer hjernehelse

De fleste vet at fysisk aktivitet er viktig for den fysiske helsen. I det siste har det kommet flere populærvitenskapelige bøker om hvordan fysisk aktivitet også er gunstig for hjernen. Det er faktisk slik at mosjon styrker alle områdene i hjernen!

Det er med på å redusere stress, og kan både behandle og minske risikoen for å utvikle depresjon og angst. I tillegg forbedrer man hukommelse, læring, kreativitet, konsentrasjon og intelligens.

Hukommelse og læring
Det er ikke fullstendig kartlagt hvordan fysisk aktivitet er med på å forbedre hukommelsen, men det er sett at når rotter og mus løper så skiller de ut vekstfaktorer som er med på å danne nye blodårer og nerveceller i hjernen, og dyrenes hukommelse og læringsevne forbedres som følge av dette. I studier på barn som utøver fysisk aktivitet ser man at barn som er mer aktive også lærer bedre.

Graviditet og fysisk aktivitet
Så lite som under 15 prosent av gravide kvinner følger i dag myndighetenes råd om 150 minutter moderat intensiv fysisk aktivitet per uke. Det er flere fordeler ved å trene under graviditet, slik som færre komplikasjoner under både svangerskap og fødsel, samt at det beskytter mot svangerskapsdiabetes og svangerskapsdepresjon. Dessuten er det vist at fysisk aktivitet hos mor har positiv effekt på fosterets hjerne!

Demens
Demens er en skremmende sykdom, og de fleste som har sett noen som er syke i demens ønsker virkelig ikke å bli rammet av dette selv. Det finnes ingen kur for sykdommen, og heller ingen gode behandlingsalternativer. Derfor er det beste rådet å forebygge! Som ved all annen sykdom er det risikofaktorer som vi ikke kan gjøre noe med, og ved demens er dette alder og arv. Men de risikofaktorene som vi kan gjøre noe med er også viktige. De vi vet om i dag er røyking, diabetes type 2, høyt blodtrykk, overvekt, inaktivitet, depresjon og lavt utdanningsnivå. Alle disse risikofaktorene bortsett fra røyking er forbundet med inaktivitet, til og med lavt utdanningsnivå da vi ser at flere med høyere utdanningsnivå følger myndighetenes råd om 150 minutter fysisk aktivitet ukentlig. Vi kan altså redusere risikoen for å utvikle demens ved å ta gode valg i hverdagen. Det er også vist at fysisk aktivitet har en plass i behandlingen av demenssykdom.

Depresjon
Det er sett at litt fysisk aktivitet hver uke er med på å beskytte mot depresjon. Trening er også et godt alternativ til behandling av depresjon, men da kreves det høyere doser enn for å forebygge at man får sykdommen i utgangspunktet. En studie har vist at trening har like god effekt som antidepressive legemidler ved depresjon, og at risikoen for tilbakefall var mindre i gruppen som trente seks måneder etter forsøket.

Lystbetont aktivitet er det beste!
Når du gjør noe gøy skiller hjernen ut signalstoffer som er med på å booste den gode følelsen som treningen gir, og som øker motivasjonen til å utføre den samme fysiske aktiviteten på nytt. Treningen gir aller best effekt hos personer som går fra å være helt inaktive til å trene litt. Det vil si at å gå fra ingen til to treningsøkter i uken gir mer positive effekt for helsen enn å gå fra fem til seks økter. Det er ikke mye som skal til for å trene for helse – å forholde seg til myndighetenes anbefalinger er et godt utgangspunkt!

Kommentarer

kommentarer