Fem råd for sterkere psykisk helse

Helsebegrepet handler om både mentale, fysiske og sosiale vaner som påvirker livskvalitet og hvordan du har det. 

Helsenorge.no skriver at vanene dine påvirker helsa di – den fysiske så vel som den psykiske. Med små grep kan du styrke både den fysiske og mentale helsa. Det er særlig fem punkter som trekkes frem som du selv kan gjøre, og som kan gi økt livskvalitet og bedre mental helse. Klarer du å legge til rette for gjøremål som gir deg positive opplevelser, er mye gjort.

1) Knytt bånd
Sosiale relasjoner er viktig for alle mennesker – vi trenger hverandre for å føle tilhørighet og mening. Noen er mer sosiale enn andre, men alle trenger noen. Et nettverk med gode mennesker rundt oss som vi kan dele opplevelser med og hente støtte gir oss trygghet og glede. Både familie, venner, kollegaer og bekjente fra lokalmiljø er en viktig sosial grunnmur i livet. I tillegg til å tilbringe tid med de du kjenner fra før av kan du også melde deg som frivillig –  det finnes mange lokale initiativ og organisasjoner, bruk gjerne nettstedet frivillig.no.

2) Vær aktiv
Fysisk aktivitet gjør godt for både hode og kropp, og gir mange positive helseeffekter. Du får mer energi, bedre humør, senker stressnivået og blir mer kreativ og produktiv for å nevne noe. Fysisk aktivitet vil også være med på å forebygge depresjon og angst. I tillegg vil det å bevege på kroppen bidra til at du styrker skjelettet, får økt blodsirkulasjon, bedre bevegelighet og så videre. Dette er viktig for å ha en funksjonell kropp som fungerer i hverdagen, både nå og i årene som kommer.

3) Vær oppmerksom
Å bli bedre til å legge merke til det som er rundt deg kan gi glede og en følelse av mer tilstedeværelse i livet. Bruk øyne, ører og nesa aktivt. e på omgivelsene rundt deg, hvordan naturen endrer seg, og legg merke til det fine ved mennesker du møter.

4) Fortsett å lære
Å prøve nye ting og å lære seg nye ting kan gi mestringsfølelse, glede og stolthet. Dette gir selvtillit og styrke. Dette kan for eksempel være å lære seg et nytt språk, en ny treningsøvelse, håndarbeid eller meld deg på et kurs hvor du lærer noe du har drømt om lenge å kunne mer om – eksempelvis matlaging eller dans.

5) Gi til andre
​Å gi til andre gir en god følelse, og det trenger ikke å være så mye som skal til. Bare det å hjelpe til praktisk eller å smile til noen du ikke kjenner kan gjøre mye for både deg og den andre personen. Det handler om å gjøre noe for andre og det gir. Alt fra å gi en vennlig kommentar til å bidra i frivillig arbeid, styrker bånd mellom mennesker.

 

Kommentarer

kommentarer