Dette skjer i kroppen hvis du sitter for mye stille

I 2014 kom Helsedirektoratet med egne anbefalinger for å redusere stillesitting. For mye stillesitting har negative helsekonsekvenser og de fleste bør redusere tiden man sitter stille – også de som er aktive!

Det er godt dokumentert at den samlede tiden i ro i løpet av dagen, som ofte er stillesitting, er en selvstendig risikofaktor for generell dårligere helse og sykdommer som type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Blant voksne er det vist at et par minutters regelmessige aktive avbrekk fra tv-titting, pc-bruk og annen langvarig stillesitting har positiv effekt på parametere som blodsukker- og insulinnivå. Straks man setter i gang litt muskelarbeid øker energiforbruket, og du får positive effekter på blant annet blodsukkerregulering og blodfettprofil.

Ikke bare er det godt og sunt å strekke litt på kroppen, men noen minutters avkobling kan også føre til at arbeidsaktivteten og energinivået får en liten boost når du er på skole/jobb.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Husk at alle monner drar, og ikke bare vil kropp og hode sette pris på noen pauser der du reiser deg opp fra kontorstolen eller sofaen, men alle disse «små bevegelsene» vil også øke det totale energiforbruket sammenlignet med det å sitte helt stille.

Rckenschmerzen - junge Frau im Bro

Helsedirektoratet skriver:

  • Voksne bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke. Anbefalingen kan også oppfylles med kombinasjon av moderat og høy intensitet.
  • Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet.
  • For å oppnå ytterligere helsegevinster bør voksne øke den moderate fysiske aktiviteten inntil 300 minutter i uken, eller inntil halve tiden med høy intensitet. Det er også mulig å kombinere økter med moderat og høy intensitet. Økt dose gir større gevinst.
  • Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uken.
  • Reduser stillesitting. Lange perioder med stillesitting bør stykkes opp med korte avbrekk med lett aktivitet. Bytt ut stillesitting mot aktivitet med lav intensitet hvor du står, går eller rusler.

 

Stillesitting
De aller fleste bruker en stor del av dagen brukes i ro. Barn, unge, voksne og eldre anbefales nå å redusere tiden de bruker i ro eller er stillesittende. Langvarig stillesitting eller tid i ro bør unngås. Barn og unge bør ha mulighet til regelmessige korte pauser med lett muskelaktivitet i noen minutter. Det samme gjelder voksne som sitter mye på jobben eller i fritiden. Denne anbefalingen gjelder også de som er fysisk aktive.

Store helsegevinster
Personer som er fysisk aktive rapporterer bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet sammenlignet med personer som er lite aktive. Helsegevinstene ved regelmessig fysisk aktivitet er godt dokumentert. Fysisk aktivitet reduserer blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykiske vansker.

Kommentarer

kommentarer