Dette kjennetegner høy livskvalitet og lykke

Ifølge en artikkel på psykologisk.no er det flere ting som kjennetegner personer som angir at de har høy livskvalitet og hverdagslykke. Noen av punktene er at de er fysisk aktive, har god helse og får nok søvn.

Nå er det ikke slik at mer trening automatisk gjør deg lykkeligere, og det kan hende at personer som i utgangspunktet er lykkelige har lettere for å drive med fysisk aktivitet. Hvor lykkelig man føler seg er til en viss grad genetisk bestemt, men det er ikke hundre prosent avgjørende. Du kan selv påvirke omkring 40 prosent selv!

Lykkelige mennesker har også engasjement og interesse for noe, ambisjoner og drømmer, de jobber mot mål og mestrer hverdagens utfordringer. De opplever mening og foretar gode valg. For oss som trener, og som liker å trene, er dette noe vi kan kjenne oss igjen i. Det føles tilfredsstillende å sette seg mål, trene målrettet og se resultater. Så det er ikke bare helseeffektene av fysisk aktivitet som er med å gi lykkefølelsen, men også selve prosessen og opplevelsen av mestring.

Definisjonen av helse omfatter ikke bare fysisk helse, men også mentalt og sosialt velvære.

Hvis du merker at treningen din går utover det sosiale livet så kan det ha negativ påvirkning på helsen, og kanskje også følelsen av lykke. Vi er så heldige som kan ta så mange avgjørelser og i svært stor grad bestemme over oss selv og vårt eget liv. Derfor kan det være lurt å stoppe opp litt innimellom og ta en liten gjennomgang av status. Er det for eksempel noe i livet ditt som gjør at du sover dårlig? Har du ikke tid til å trene eller lage næringsrik mat? Går det lang tid mellom hver gang du treffer venner eller familie? Føler du at du må kjøpe nye ting for å kjenne på lykkefølelse? Det er fullt mulig å gjøre endringer som gir deg bedre livskvalitet og helse, selv om det kanskje kan føles vanskelig eller til og med uoverkommelig. Start med de små tingene som gir hverdagslykke, så kanskje det blir enklere å gjøre noe med de større tingene som gir deg enda bedre helse og lykkefølelse etterhvert. Du kan prøve å være mer til stede i livet her og nå, ha mer fokus på hva som er godt enn hva som er best, ha et optimistisk fokus og overse bagateller.

Å gjøre noe godt for andre er også verdt mye for oss selv. Et hinduistisk ordtak sier at «ekte lykke består i å gjøre andre lykkelige».

Det har blitt forsket på høy levealder, og fellestrekk ved samfunn med spesielt høy levealder er naturlig fysisk aktivitet, sunt kosthold, lite stress og stor grad av sosial tilhørighet og fokus på familie og relasjoner. I motsetning til materielle goder er at eksempelvis relasjoner varer lengre fordi de innebærer en prosess med nye opplevelser, bekreftelse og utvikling. Mens en ting du kjøper etterhvert rammes av tilvenning, og ikke betyr like mye for deg etter en stund.

For å oppsummere så handler ikke helse og lykke bare om hvor veltrent du er.

Det handler også til hva slags holdning du har til livet, sosiale relasjoner og opplevelse av mening. Hvis du vil gjøre endringer for å få bedre helse og lykkefølelse kan du starte i det små og gjøre noe med det du faktisk kan gjøre noe med. Forhåpentligvis setter det i gang en ball som ruller på, og som får deg inn i en oppadgående spiral mot det livet du ønsker å leve.

Kommentarer

kommentarer