Begreper i styrketrening

Det finnes mange ulike styrketreningsprogram, men felles for de fleste programmer er at de inneholder noen begreper som er viktig å vite hva betyr.

Her får du derfor en kjapp og enkel oversikt over begreper som ofte er brukt ved styrketrening:

Repetisjoner (forkortes gjerne «rep»): Dette er antall ganger du skal utføre øvelsen uten pause. Står det for eksempel «5 rep» så skal du ta 5 repetisjoner etter hverandre uten pause.

Serie/sett: Dette er hvor mange ganger du skal utføre øvelsen med det gitte antallet repetisjoner. Det er pause mellom hver serie/sett.

Står det for eksempel 3settx10rep så skal du utføre 10 repetisjoner etter hverandre, deretter ta en kort pause og så gjenta en ny serie/sett med 10 repetisjoner. Fortsett til du har utført 3 sett.

Pause: Dette er enkelt og greit tiden du skal hvile mellom seriene/settene.

Motstand: Av og til oppgis motstand med eksakte tall om hvor tunge vekter eller hvor tung belastning du skal trene med. Mens andre ganger bruker det for eksempel «RM» som står for repetisjon maks.

Hvis du for eksempel skal utføre 10 repetisjoner på 12 RM, skal du utføre 10 repetisjoner med en belastning som tilsier at du maksimalt hadde klart å utføre 12 repetisjoner.

Det er også vanlig at det står «X % av 1RM». 1RM er den vekten du kan utføre 1 repetisjon maks på og står det for eksempel «5×5 med belastning 85 % av 1 RM», så skal du trene med vekter som tilsvarer 85 % av din 1 repetisjon maks i denne øvelsen.

Treningsvolum: Dette er et mål for det du har gjennomført av trening i løpet av en treningsøkt, en uke eller et lengre tidsrom. Dette vil si hvor m​ange kilo du løfter totalt i en bestemt periode. For å utvikle muskelstyrken over tid bør volumet gradvis økes. Det vil si at du må øke motstanden og/eller antall serier/sett. ​

Young Man In Gym Exercising Chest On The Bench Press

Kommentarer

kommentarer