Alfalinolensyre øker kroppens energiproduksjon

shutterstock_136053353

 

Er det noen fellestrekk mellom livsstilssykdommen diabetes og svake idrettsprestasjoner på grunn av dårlig fettforbrenning og melkesyrestivhet? Ja, den oksygendrevne forbrenningen, også kjent som aerob kapasitet, er svekket. For idrettsutøvere er konsekvensen tapte medaljer, for diabetikeren er utsiktene mer alvorlig.

Svekket energiproduksjon ved diabetes

350 000 nordmenn har utviklet diabetes og 350 000 er på forstadiet, som er sukker/ glukose-intoleranse. Mye tyder på at det skyldes lang tids overforbruk av karbohydrater, som gjør at de mekanismene som får sukkeret inn i cellene våre svikter. Forskningen viser at dette også skaper problemer for forbrenningen av fett og proteiner – den aerobe forbrenningen. I en større litteraturstudie skriver forskerne følgende om forbrenningen til mange diabetikere 1: «Ufullstendig aerob forbrenning (med oksygen) i mitokondriene (cellenes kraftverk) resulterer i en opphoping av fettsyrer og forbrenningsprodukter som skaper en ond sirkel hvor mitokondrienes effektivitet reduseres.»

Idrettsutøvere bør ikke bare spise karbohydrater

Når kroppens begrensede sukker-reserver (glykogenlagre) er oppbrukt etter lengre tids ytelse på høy intensitet, hender det at idrettsutøvere «møter veggen». Dette gjelder spesielt de som har dårligst evne til å forbrenne fett. Studier viser at når idrettsutøvere trener på lave glykogen/sukker-lagre, så øker de kapasiteten til å forbrenne fett: Med andre ord: de øker den aerobe kapasiteten. Hvis de kombinerer et slikt treningsregime med å fylle opp glykogenlagrene før konkurranse, så gir det best resultater. Derav uttrykket «Train low – Compete high». 2

Økt forbrenning av melkesyre

God aerob kapasitet er avgjørende både for å forbrenne sukker/glukose fullstendig, uten at det dannes melkesyre som biprodukt, og for å forbrenne fett. Det er også avgjørende for å forbrenne melkesyre. Melkesyren vil hope seg opp i musklene og skape stivhet og smerte når oksygentilførselen er mangelfull eller den aerobe forbrenningen av andre årsaker er redusert. Jo bedre aerob kapasitet, desto lettere kan melkesyren forbrennes fremfor å akkumuleres i musklene og skape stivhet og smerte.

Alfalinolensyre øker den aerobe kapasiteten

Allerede på 1980-tallet viste de første studiene at essensielle fettsyrer øker forbrenningen: i størst grad omega 3-fettsyren alfalinolensyre, og i noe mindre grad omega 6-fettsyren linolsyre. Med fremskrittene innen epigenetikken har man langt på vei kartlagt hvorfor. Denne delen av genetikken forteller oss hvordan ulike næringsstoffer påvirker hvilke proteiner genene våre produserer til en hver tid, og slik styrer cellenes stoffskifte og funksjon. Kort fortalt kan man si at alfalinolensyre binder seg til en «genbryter» som kalles for PPAR, og det aktiverer fettforbrenningen: produksjonen av enzymer som frigjør og bryter ned fettsyrer, enzymer som frakter fettsyrene inn i «forbrenningsovnene» (mitokondriene) og proteiner og enzymer som inngår i selve forbrenningsovnene. 3 

Flere studier på utholdenhet

Dyreforsøk viser at når man stimulerer fettforbrenningsgenene medikamentelt så øker dyrene utholdenheten med hele 70 %. Dyr som inntar essensielle fettsyrer før utholdenhetsøvelser øker utholdenheten med opp til 32 %, muskelspenningen med 16 – 21 % og reduserer antall fettceller3. Studier i både USA og Danmark viser at idrettsutøvere opplever en markant økning i utholdenhet når de inntar en høykvalitets oljeblanding (uraffinert) med alfalinolensyre og linolsyre i mengdeforholdet 2:1 i en mengde på 15 ml per 25 kg kroppsvekt 4,5.

Alfalinolensyre motvirker diabetes

I en studie hvor man fulgte over 40 000 mennesker i 11 år, fant man at alfalinolensyre er assosiert med en betydelig redusert risiko for diabetes. Ingen effekt ble påvist for de marine omega 3-fettsyrene EPA og DHA 6.  Blodanalyser av over 3000 eldre kvinner og menn i USA viser det samme: jo mer alfalinolensyre i blodcellene desto mindre diabetes 7. Forklaringen på de gunstige effektene både med henhold til diabetes og bedre idrettsprestasjoner er de samme: alfalinolensyre aktiverer de genene som øker fettforbrenningen, og undertrykker de genene som gjør at karbohydrater og hormonet insulin øker fettlagringen.8

 

Kilder:

  1. M E Patti og S Corvera,  The Role of Mitochondria in the Pathogenesis of Type 2 Diabetes, Endocrine Reviews, Endocrine Reviews 31 (3): 364-395, 2010
  2. Asker Jeukendrup et al, Legal Nutritional Boosting for Cycling, Curr Sports Med Rep., Vol. 8, No 4, pp 186 – 191, 2009
  3. Andrew Hamilton, Omega-3 and omega-6: Essential fats are the answer to most athletes’ prayers, helping your body to conserve carbohydrate while shedding fat: https://www.pponline.co.uk/encyc/omega-3-omega-6.html
  4. Oscar Umahro Cadogan,  Aggressiv dosering med Udo’s Choice® Essential Oil Blend ser ud til at forbedre sportslige præstationer samt øge det generelle velvære, Panacea Helse, 28 august 2001,info@panacea.dk
  5. Evaluating the effect of a blend of omega-3 and omega-6 oils on the physical endurance of high-level strength athletes, Published by Flora Manufacturing & Distributing Ltd, Study Completed in March 2008
  6. P Brostow Diana P et al, Omega-3 fatty acids and incident type 2 diabetes: the Singapore Chinese Health Study, Am J Clin Nutr 2011;94:520–6.
  7. Luc Djoussè et al, Plasma omega-3 fatty acids and incident diabetes in older adults, Am J Clin Nutr 2011;94:527–33. Printed in USA.
  8. Steven D. Clarke, Polyunsaturated Fatty Acid Regulation of Gene Transcription: A Molecular Mechanism to Improve the Metabolic Syndrome, Journal of Nutrition. 2001;131:1129-1132 

Kommentarer

kommentarer