5 matvarer som holder deg sunn og frisk

matvarer

Blåbær

Blåbær kommer fra planten vaccinium myrtillus og er mest kjent for sitt rike innhold av antioksidanter. I tillegg er blåbær en god kilde til fiber og vi får ca 5 g fiber i 100 g blåbær. Blåbær har blant annet vist seg å inneholde en antioksidant som heter antocyanin som kan bidra til å forebygge hjerte og karssykdom. Blåbær har også vist seg å være godt for magen og kan være til god hjelp enten du har forstoppelse eller løs mage. Antocyaninine i blåbær kan bidra til å holde slimhinnene i tarmen vår sunne. I tillegg inneholder blåbær stoffer som heter tanniner som kan bidra til å redusere inflammasjon i kroppen.

Frie radikaler er en helt naturlig prosess i kroppen som dannes når atomer eller molekyler har et uparet elektron. Dette skjer for eksempel hvis det er et overskudd eller et underskudd av elektroner. Når disse er uparet, så vil det være lettere for disse å reagere med andre stoffer.

Problemet med frie radikaler er når denne prosessen får fortsette uten at prosessen blir brutt. Når mengden av disse stoffene blir for stor, kaller vi det oksidativt stress. Dette kan blant annet føre til skade på vev som blant annet skjer ved flere autoimmune sykdommer. Det er her antioksidantene kommer inn i bilde.

Antioksidantene sin rolle er å bryte denne kjedereaksjonen og dette gjøres ved at de tar fra eller donerer et elektron til de frie radikalene slik at disse stoffene blir nøytralisert.

Hvitløk

Hvitløk er en plante i løkfamilien som er nært beslektet til bjørneløk, purreløk, sjalottøk og kepalløk. Hvitøk inneholder en stoff som heter allicin. Allicin ble første oppdaget av Chester J Cavallito og John Hays i 1944. Stoffet viste seg å være både bakteriedrepende og soppdrepende. Kjemisk sett er allicin kjent som 2-propen-1-sulfinothioc syre S-2-propenyl- ester; tio-2-propen-1-sulfinsyresalt S-allyl ester.

En metanalyse ble utført av Stevenson med flere hvor de gjennomgikk 13 randomiserte dobbelt blind placebo kontrollerte studier hvor de så på hvitløk sin effekt på å senke kolesterolet. Deltakerne i samtlige studier hadde forhøyde kolesterolverdier. Minimumkriteriet for deltakerne var å ha minst 5,17 mmol/L i total kolesterol. Hvitøk viste seg å gi en signifikant reduksjon i total kolesterol iforhold til placebo.

Forskerne konkluderte med at den tilgjengelige dataen viste at inntak av hvitløk var overlegen sett iforhold til placebo når det kommer til å redusere total kolesterol.

Søtpotet

Poteten i Norge har fått et dårlig rykte, men mye av det skyldes pågrunn av hva vi mennesker gjør med poteten. Potetgull, pommesfrites og fløtegratinerte poteter har mye av skylden for dette, men poteter i sin naturlige form er en utmerket kilde til fiber ,vitaminer og mineraler. Spesielt søtpotet bør trekkes frem. Søtpotet er rikt på fiber, vitamin C og betakaroten. Betakaroten er en antioksidant som kan bidra til å hjelpe å bekjempe frie radikaler.

Laks

Laks inneholder i tillegg til proteiner, vitamin D og de viktige omega 3 fettsyrene.
Omega 3 er betegnelsen på flerumettede fettsyrer som har en dobbeltbinding på karbonatom nummer 3 fra hydrogenkarbonenden. De viktigste omega 3 fettsyrene er alfalinolensyre (ALA), icosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA). I laks finner vi fettsyrene EPA og DHA.Disse fettsyrene har vist seg å ha gunstig effekt for helsen vår og kan blant annet være gunstig for hjerte,ledd og hjernen.

Egg

Egg er en utmerket proteinkilde og proteinet er av meget høy kvalitet grunnet egg sin høye biologiske verdi. Biologisk verdi er et mål på hvor effektivt kroppen kan utnytte en proteinkilde. Den baserer seg på aminosyreprofilen til de forskjellige kildene og egg skårer svært på høyt med en biologisk verdi på 100. I tillegg til dette er egg rikt på vitaminene A,D,E og K. Egg inneholder også folat og biotin.

Vitamin D er blant annet gunstig for ledd og kan også redusere risikoen for kreft. Egg er også en rik kilde til mineralene kalsium, kalium, natrium, magnesium, sink, jern, fosfor og selen.

Kilder:

  1. Neto CC. Cranberry and blueberry: Evidence for protective effects against cancer and vascular diseases. Molecular Nutrition & Food Research 2007;51:6:652-664
  2. Seeram NP et al. “Blackberry, Black Raspberry, Blueberry, Cranberry, Red Raspberry, and Strawberry Extracts Inhibit Growth and Stimulate Apoptosis of Human Cancer Cells In Vitro”. J. Agric. Food Chem 2006;54:25:9329–9339.
  3. Stevenson C et al. ”Garlic for treating hypercholesterolemia. A meta-analysis of randomized clinical trials”. Ann intern med 2000;133:6:420-9.
  4. Panagiotakos DB, Pitsavos C, Zampelas A, et al. “Fish consumption and the risk of developing acute coronary syndromes”. Int J Cardiol 2005;102:403–9.
  5. He K, Song Y, Daviglus ML, et al. “Accumulated evidence on fish consumption and coronary heart disease mortality: a meta-analysis of cohort studies”. Circulation 2004;109:2705–
  6. Iso H, Kobayashi M, Ishihara J, et al. Intake of fish and n–3 fatty acids and risk of coronary heart disease among Japanese: the Japan Public Health Center-Based (JPHC) Study Cohort I. Circulation 2006;113:195–202.

Kommentarer

kommentarer